Draudimo sprendimai, išaugę rinką

Sklandus nuostolių atlyginimas – jūsų pasitikėjimui pateisinti

Susipažinkime

Baltic Underwriting Agency, AB (BUNDA) yra didžiausios pasaulyje draudimo ir perdraudimo rinkos Lloyd’s įgaliotoji atstovė Baltijos šalių regione. Šis statusas pasaulyje žinomas “Coverholder at Lloyd’s” (įgaliotasis Lloyd’s atstovas) pavadinimu.

Sužinokite apie mus daugiau

Kodėl BUNDA?

330 metų Lloyd’s patirties

Lloyd‘s – tai nuo 1688-ųjų veikianti draudimo ir perdraudimo rinka, kurią pasiekti viso pasaulio klientai ir brokeriai gali tik per Lloyd‘s brokerius arba Lloyd’s įgaliotuosius atstovus (Coverholders). 
Įgaliotoji Lloyd‘s atstovė BUNDA atvėrė Baltijos šalių klientams kelią į Lloyd‘s 2015-aisiais

Gaukite tai, ko reikia, o ne ką esate įpratę gauti

Su BUNDA, atstovaujančia išskirtines Lloyd‘s galimybes, galite gauti draudimą, kurio jums iš tiesų reikia, o ne tai, ką tiesiog esate įpratę pirkti. BUNDA draudimo apsaugos apimtis dažnai yra platesnė, o draudimo sumos – didesnės nei tos, kurias paprastai siūlo kitos draudimo bendrovės Baltijos šalyse. Nustebsite, bet visa tai galime pasiūlyti už mūsų rinkai pritaikytas draudimo įmokas.

Individualūs draudimo sprendimai

Nuo 2015-ųjų, kuomet tapo Lloyd‘s įgaliotąja atstove, BUNDA demonstruoja spartų verslo augimą, siūlydama savo klientams jau patikrintus draudimo produktus. Tuo pačiu, mes galime lanksčiai reaguoti į besikeičiančius rinkos poreikius: jei turite idėjų naujiems, moderniems draudimo sprendimams, pakalbėkime apie tai jau dabar!

Pasiūlymai iš pirmų rankų

Net jei norėtumėte aptarti savo užklausą su rizikos vertintoju, daugelyje draudimo bendrovių negalėtumėte to padaryti. BUNDA neslepia savo rizikos profesionalų – su sprendimus priimančiais BUNDA rizikos vertintojais savo poreikius galite aptarti tiesiogiai. 

Draudimo sprendimai, išaugę rinką

Draudimas, apsaugantis įmonę, jei dėl jos vykdomos veiklos, gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų tretieji asmenys patiria žalą turtui ar sveikatai. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Įmonių vadovų apsauga nuo jiems pateiktų pretenzijų dėl neigiamas finansines pasekmes kitiems asmenims sukėlusių jų, kaip vadovų, sprendimų. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Draudimas atlyginantis įmonės bei jos klientų patirtą žalą, susijusią su interneto ir informacinių technologijų naudojimu įmonės veikloje. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Šis draudimas apsaugos verslą, klientui pareiškus pretenziją dėl profesines paslaugas teikiančios įmonės padarytos klaidos, aplaidumo ar netinkamo patarimo. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Draudimo apsauga, kai dėl apdraustų rizikų yra sugadinamas, sunaikinamas ar prarandamas vežėjo gabenamas krovinys. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Apdraudžiama krovinių vežėjų, ekspeditorių ir sandėlių valdytojų civilinė atsakomybė už jiems patikėto turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą dėl įmonės kaltės. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Tai finansinė parama, apdraustajam patyrus staigią ir netikėtą, išorės poveikio sukeltą traumą, dėl nelaimingo atsitikimo tapus neįgaliam arba mirus Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Draudimas, kuris padės išvengti neplanuotų išlaidų, susijusių su kelionėmis į užsienį: prireikus skubios medicininės pagalbos, padarius žalą kitiems asmenims ar jų turtui, netekus bagažo, dėl svarbių priežasčių atšaukus ar atidėjus kelionę. Daugiau...

Gaukite pasiūlymą

Sklandus nuostolių atlyginimas – jūsų pasitikėjimui pateisinti

Kad ir ką sakytume, geriausiai draudimo apsaugos kokybė atsiskleidžia atsitikus žalai.

Nors Lloyd‘s finansiniai pajėgumai abejonių nekelia, BUNDA klientai gauna dar daugiau vietinės komandos suteikiamų pranašumų: 

Vietos kalba. Žalos administravimo procese žodinė ir rašytinė komunikacija vyksta vietos kalba, todėl nėra būtinybės versti dokumentų, kas dažnai pasitaiko dirbant su užsienio draudimo bendrovėmis

Nuostolių atlyginimo fondas. BUNDA suteikta teisė valdyti nuostolių atlyginimo fondą. Tai – pinigų suma, patikėta BUNDA diskrecijai, ir skirta tik žalų atlyginimui. Taigi, daug sprendimų dėl nuostolių atlyginimo BUNDA gali priimti be Lloyd‘s sutikimo ar suderinimo, todėl nuostolio atlyginimo procesas tampa dar greitesnis ir paprastesnis

Pranešti apie žalą
Wooden,Game,Strategy,,Businessman,Hand,Stopping,Risk,Falling,Wooden,Dominoes