Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas – kas tai?

Kiekviena įmonė, vykdydama veiklą, eksploatuodama pastatus, įrangą ar teritorijas, gamindama produktus ar teikdama paslaugas, gali sukelti netyčinę žalą kitiems asmenims. Tokiu atveju tenka ne tik atlyginti žalą nukentėjusiems, bet ir apmokėti nemažas teisinių procesų išlaidas.
Bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimas – tai apsauga įmonei, kilus jos atsakomybei dėl žalos kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

Ką apdrausime?

 • Bendroji (veiklos) civilinė atsakomybė

 • Produkcijos gamintojo (paslaugų teikėjo) civilinė atsakomybė

 • Atsakomybė dėl staigaus ir netikėto aplinkos užteršimo

 • Darbdavio civilinė atsakomybė dėl žalos darbuotojams ar jų turtui

 • Atsakomybė dėl neturtinės žalos

Ką įtrauksime be atskiro susitarimo?

 • Žala, vykdant pakrovimo ar iškrovimo darbus

 • Žala, valdant savaeigius mobilius mechanizmus

 • Žala, statant ar remontuojant

 • Rangovo sukelta žala, vykdant apdraustą veiklą jūsų įmonės pavedimu

Ką apdrausime, papildomai susitarus?

 • Žala jums patikėtam kitų asmenų turtui

 • Produkto atšaukimo išlaidos

BUNDA BCA draudimo privalumai

 • Didelės draudimo sumos
  Bendrąją civilinę atsakomybę galime apdrausti net 15 mln. EUR siekiančia draudimo suma.
  Atsakomybę dėl patikėto turto, jums pageidaujant, apdrausime draudimo suma iki 500 tūkst. EUR

 • Neturtinė žala
  Atsakomybei dėl neturtinės žalos netaikome draudimo išmokos apribojimų

 • Pasekminė žala
  Visa draudimo suma apdraudžiame žalą, tiesiogiai kylančią iš žalos trečiųjų asmenų sveikatai ir (ar) turtui

 • Netaikome apribojimų teisinėms išlaidoms
  Su draudžiamuoju įvykiu susijusias teisinės gynybos išlaidas atlyginame visos draudimo sumos ribose

 • Vėliau pareikštos pretenzijos
  Atlyginsime už žalą, atsiradusią draudimo laikotarpiu, net jei nukentėjusiojo reikalavimą ją atlyginti gausite jam pasibaigus

 • Kryžminė atsakomybė
  Kai draudimo sutartyje yra daugiau nei vienas apdraustasis, galime apdrausti jų atsakomybę vienas kito atžvilgiu

 • JAV jurisdikcija
  Galime apdrausti rizikas, kylančias iš, ar susijusias su JAV jurisdikcijos šalimis

 • Taikoma teisė
  Esant poreikiui, sutarčiai galime taikyti tarptautinę ar kitos šalies teisę

Praktiniai pavyzdžiai

GL_Painting Sample AdobeStock_298683481
Statybinė įmonė

Nuostoliai: daugiau kaip 11 tūkst. EUR
Dažant pastato konstrukcijas, dėl nepalankios vėjo krypties greta stovėję 9 automobiliai buvo padengti grunto ir dažų dulkėmis

Broken,Showcase,Glass.,Robbery,,Security,,Protection,And,Insurance,Concept.
​Prekybos centras

Nuostoliai: daugiau kaip 4,5 tūkst. EUR
Sudužus vitrinai, sužalotas vaikas. Atlygintos gydymo išlaidos, neturtinė žala ir bylinėjimosi išlaidos.

Lots,Of,Solar,Panels,Are,On,The,Roof,Of,The
Saulės jėgaines gaminanti įmonė

Nuostoliai: daugiau kaip 27 tūkst. EUR
Ant pastato stogo sumontuota saulės jėgainės sukėlė gaisrą

Violent,White,Water,In,Spillway,Of,Hydro-electric,Power,Plant,Of
Hidroelektrinė

Nuostoliai: daugiau kaip 150 tūkst. EUR
Avarijos metu išsiliejo užtvenkta upė, padaryta žala gamtai.

Praktiniai pavyzdžiai

GL_Painting Sample AdobeStock_298683481
Statybinė įmonė

Nuostoliai: daugiau kaip 11 tūkst. EUR
Dažant pastato konstrukcijas, dėl nepalankios vėjo krypties greta stovėję 9 automobiliai buvo padengti grunto ir dažų dulkėmis

Broken,Showcase,Glass.,Robbery,,Security,,Protection,And,Insurance,Concept.
​Prekybos centras

Nuostoliai: daugiau kaip 4,5 tūkst. EUR
Sudužus vitrinai, sužalotas vaikas. Atlygintos gydymo išlaidos, neturtinė žala ir bylinėjimosi išlaidos.

Lots,Of,Solar,Panels,Are,On,The,Roof,Of,The
Saulės jėgaines gaminanti įmonė

Nuostoliai: daugiau kaip 27 tūkst. EUR
Ant pastato stogo sumontuota saulės jėgainės sukėlė gaisrą

Violent,White,Water,In,Spillway,Of,Hydro-electric,Power,Plant,Of
Hidroelektrinė

Nuostoliai: daugiau kaip 150 tūkst. EUR
Avarijos metu išsiliejo užtvenkta upė, padaryta žala gamtai.