Dažnai užduodami klausimai

Ne, BUNDA nėra draudimo kompanija. BUNDA yra Lloyd‘s atstovė (angl. „Coverholder“), įgaliota vertinti draudimo riziką, sudaryti draudimo sutartis, rinkti draudimo įmokas ir administruoti draudžiamuosius įvykius Belgijos draudimo bendrovės Lloyd‘s Europe vardu.

Ne, BUNDA nėra draudimo bendrovė ir pati draudimo rizikos neprisiima. Draudimo riziką prisiima Lloyd‘s Insurance Company S.A. Daugiau informacijos čia.

 

Visus draudžiamuosius įvykius, išskyrus kelionių draudimo, administruoja BUNDA žalų administravimo specialistai. Kelionių draudimo įvykius administruoja  OPS Lietuva Assistance.

Norėdami apsidrausti Lloyd’s rinkoje, pasiūlymo negausite tiesiog paskambinę ar nusiuntę užklausą raštu. Lloyd‘s – tai rinka, kurioje galioja labai specifinės taisyklės. Viena jų ta, kad klientai ir draudimo brokeriai Lloyd‘s rinką pasiekti gali tik per jos atstovus: Lloyd‘s brokerius arba Lloyd’s įgaliotuosius atstovus (Coverholders).

Skirtingai nei draudimo brokeriams, įgaliotiesiems atstovams („Coverholders“) suteikiama teisė vertinti draudėjų riziką bei sudaryti su jais draudimo sutartis Lloyd‘s vardu. Lloyd‘s taip pat gali suteikti įgaliotajam atstovui teisę sindikato vardu rinkti draudimo įmokas, administruoti draudžiamuosius įvykius ir mokėti draudimo išmokas. Tai – gerokai daugiau galimybių suteikiantis, bet taip pat ir daugiau atsakomybės reikalaujantis statusas.

Šis statusas BUNDA suteiktas 2014 metais.

2019 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo Briuselyje (Belgijoje) registruota Lloyd‘s Insurance Company S.A., kurios įgaliota atstove tapo ir BUNDA. Šis pokytis yra tiesiogiai susijęs Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos (BREXIT).

Lloyd‘s Insurance Company S.A. turi licenciją ne gyvybės draudimo veiklai, o jos finansinio pajėgumo reitingai yra tokie patys kaip ir Lloyd’s of London.

Lloyd‘s Insurance Company S.A. turi visus Lloyd‘s of London įgaliojimus, o jos veiklą prižiūri Belgijos nacionalinis bankas.

Ne, pagal šią draudimo rūšį atlyginama tik tokia žala, kai dėl draudėjo kaltės nukentėjo kiti asmenys: buvo sužaloti ar žuvo žmonės, sugadintas ar sunaikintas turtas. Žala paties draudėjo turtui ir darbuotojams apdraudžiama kitomis draudimo rūšimis.

Jei savo veikloje naudojate kompiuterius ir internetą, renkate ir saugote savo klientų, darbuotojų ar kitų asmenų duomenis, tada taip, šis draudimas jums aktualus!

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas atlygina Draudėjo veiklos ar produktų sukeltą žalą trečiųjų šalių asmeniui (jo sveikatai ar gyvybei) ar turtui. Kibernetinių rizikų draudimas į šią draudimo apsaugą nepatenka.

Tai priklauso nuo to, kokias finansines pasekmes klientui gali sukelti jūsų profesinė klaida. Draudimo suma turėtų pakankama atlyginti kitiems sukeltą žalą bei su tuo susijusias teisinės gynybos išlaidas.

Tiek profesinė, tiek bendroji civilinė atsakomybė – tai daugeliui įmonių svarbios ir reikalingos draudimo rūšys. Tačiau pretenzijų, apdraudžiamų kiekviena iš šių rūšių, pobūdis skiriasi.

Profesinės CA draudimas atlygins žalą, jei jums bus pateikta pretenzija dėl jūsų, kaip paslaugos teikėjo, profesinės klaidos ar aplaidumo. Tuo tarpu bendrosios CA draudimas apima atvejus, kai tretieji asmenys pateikia reikalavimą atlyginti jūsų įmonės veikla sukeltą žalą jų sveikatai, gyvybei ar turtui.

Drausdamas metinę krovinių apyvartą, klientas gali būti užtikrintas, kad visi jo gabenami kroviniai turės draudimo apsaugą. Tai taupo laiką, administravimo kaštus bei leidžia išvengti žmogiškųjų klaidų. Taip pat, draudžiant visą apyvartą galima tikėtis palankesnių draudimo sąlygų. Todėl dauguma atvejų rekomenduojame apdrausti visą metinę krovinių apyvartą, o ne pavienius krovinius.

Krovinių draudimas nėra privalomas, tačiau labai rekomenduojamas. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punktą, draudžiant vežėjo ar ekspeditoriaus civilinę atsakomybę, draudimo kompensacija negali būti didesnė nei 8,33 atsiskaitymo vieneto / SDR (angl. Special Drawing Right) už kiekvieną trūkstamą kilogramą krovinio bruto svorio. Kitaip tariant, tokia pat suma būtų atlyginama tiek už prarastą kilogramą medienos, tiek už kilogramą išmaniųjų Apple telefonų krovinio.
Kad taip neatsitiktų, rekomenduojama apdrausti krovinį krovinių draudimu, suteikiančiu draudimo apsaugą visai sąskaitoje nurodytai krovinio vertei. Be to, svarbu nepamiršti, kad pagal pervežimo paslaugų civilinės atsakomybės draudimo sutartį žala bus atlyginama tik tuo atveju, jei dėl jos bus įrodyta vežėjo kaltė. Tačiau krovinys gali būti sugadintas ar sunaikintas ir be vežėjo kaltės (pvz., ginkluotas apiplėšimas, gaisras, stichinė nelaimė, avarija dėl kurios vežėjas nekaltas ir pan.). Tokiu atveju pervežimo paslaugų CA draudimas negaliotų, o žalą atlygintų tik krovinio draudimas.

Tokiu atveju žala atlyginama nebus. Todėl, pateikiant informaciją draudimo sutarties sudarymui, labai svarbu nurodyti visus gabenamų krovinių tipus. Jei krovinių tipas keičiasi draudimo sutarties galiojimo metu, būtina kuo greičiau apie tai informuoti draudimo bendrovę ir papildyti draudimo sutartį, įtraukiant naują krovinio tipą.

Dėl žalos kroviniui gali būti atsakingas:
•  Faktinis vežėjas, t.y. šalis, nurodyta CMR važtaraštyje, faktiškai priėmusi krovinį su tikslu jį pervežti.
•  Ekspeditorius (sutartinis vežėjas) – tai krovinio transportavimo grandinės šalis, kuri gali būti laikoma atsakinga tais pačiais pagrindais, kaip ir faktinis vežėjas, ir sudarytos sutarties pagrindu įsipareigojusi pervežti krovinį ir įgijusi teisę į susitartą užmokestį už šias paslaugas.
Tačiau vežėjas neatsako už krovinio praradimą, sugadinimą ar vėlavimą, jei tai įvyko ne dėl jo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti.

Krovinių draudimas nėra privalomas, tačiau labai rekomenduojamas. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punktą, draudžiant vežėjo ar ekspeditoriaus civilinę atsakomybę, draudimo kompensacija negali būti didesnė nei 8,33 atsiskaitymo vieneto / SDR (angl. Special Drawing Right) už kiekvieną trūkstamą kilogramą krovinio bruto svorio. Kitaip tariant, tokia pat suma būtų atlyginama tiek už prarastą kilogramą medienos, tiek už kilogramą išmaniųjų Apple telefonų krovinio.
Kad taip neatsitiktų, rekomenduojama apdrausti krovinį krovinių draudimu, suteikiančiu draudimo apsaugą visai sąskaitoje nurodytai krovinio vertei. Be to, svarbu nepamiršti, kad pagal pervežimo paslaugų civilinės atsakomybės draudimo sutartį žala bus atlyginama tik tuo atveju, jei dėl jos bus įrodyta vežėjo kaltė. Tačiau krovinys gali būti sugadintas ar sunaikintas ir be vežėjo kaltės (pvz., ginkluotas apiplėšimas, gaisras, stichinė nelaimė, avarija dėl kurios vežėjas nekaltas ir pan.). Tokiu atveju pervežimo paslaugų CA draudimas negaliotų, o žalą atlygintų tik krovinio draudimas.

Krovinio sugadinimo ir praradimo atveju, žala yra skaičiuojama remiantis nuostolius pagrindžiančiais dokumentais, įvertinus CMR konvencijoje įtvirtintus vežėjo atsakomybės limitus bei konkrečioje draudimo sutartyje nurodytą draudimo sumą.

Tokiu atveju žala atlyginama nebus. Todėl, pateikiant informaciją draudimo sutarties sudarymui, labai svarbu nurodyti visus gabenamų krovinių tipus. Jei krovinių tipas keičiasi draudimo sutarties galiojimo metu, būtina kuo greičiau apie tai informuoti draudimo bendrovę ir papildyti draudimo sutartį, įtraukiant naują krovinio tipą.

Siekiant išvengti nuostolių gabenant krovinius arba sumažinti jų dydį, svarbu išvengti šių, gana dažnai pasitaikančių, klaidų:
• Netinkamas arba nepakankamas draudimas. Labai svarbu suprasti ir įvertinti galiojančios draudimo sutarties sąlygas, draudimo sumas ir nedraudžiamuosius įvykius.
• Netinkamas krovinio įpakavimas ar įtvirtinimas. Kartais, dėl įvairių priežasčių (bandymas sutaupyti, skubėjimas ar, tiesiog, aplaidumas), krovinys yra netinkamai supakuojamas, pakraunamas arba įtvirtinamas transporto priemonėje. Taigi, nors krovinio gabenimo metu jo kontroliuoti negalite, esant galimybei, rekomenduojame įsitikinti, ar jūsų krovinys yra tinkamai supakuotas bei įtvirtintas. Taip galite išvengti daugybės išties dažnų nuostolių dėl netinkamo krovinio pakavimo ar tvirtinimo.
• Netikslumai važtaraštyje (angl. „Bill of Lading“). Važtaraštis – tai jūsų krovinio „tapatybės kortelė“. Jei važtaraštis užpildytas netinkamai ar netiksliai, krovinio pristatymas gali vėluoti, o tai gali sukelti tiesioginius nuostolius (papildomi kaštai, praleisti terminai, ar net baudos).
• Neteisingas krovinio svoris, dydis, kategorija ar vertė. Dažna siuntėjų klaida – bandymas „atspėti“ šiuos parametrus, nurodyti juos „iš akies“. Tuo tarpu, žalos atveju visada remiamasi būtent krovinio dokumentuose nurodytais krovinio parametrais ir, jeigu šie nėra tikslūs – krovinio vežėjas ar siuntėjas gali patirti nemažų nuostolių. Todėl svarbu turėti tinkamą įrangą ir pakankamai laiko tikslių krovinio parametrų nustatymui.

Dėl žalos kroviniui gali būti atsakingas:
•  Faktinis vežėjas, t.y. šalis, nurodyta CMR važtaraštyje, faktiškai priėmusi krovinį tikslu jį pervežti.
•  Ekspeditorius (sutartinis vežėjas) – tai krovinio transportavimo grandinės šalis, kuri gali būti laikoma atsakinga tais pačiais pagrindais, kaip ir faktinis vežėjas ir sudarytos sutarties pagrindu įsipareigojusi pervežti krovinį ir įgijusi teisę į susitartą užmokestį už šias paslaugas.
Tačiau vežėjas neatsako už krovinio praradimą, sugadinimą ar vėlavimą, jei tai įvyko ne dėl jo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti.

Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punktą draudimo kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Vežėjo maksimalus vežimo svoris dažniausiai neviršija 24 tonų, o pastaraisiais metais 1 SDR vertė svyruoja ties ~1,2 Eur riba. Todėl tokiam vežėjui reikėtų bent 250 000 Eur draudimo sumos vienam įvykiui. Tačiau, jei vežami ne tokie sunkūs kroviniai, draudimo suma įvykiui būtų pakankama ir mažesnė.

Tai 4 skirtingos draudimo rūšys, kurių bendra savybė – žmogaus gyvybė ir sveikata. Čia – jų esminiai skirtumai:

Nelaimingų atsitikimų draudimasSveikatos draudimasKelionės medicininių išlaidų draudimasRizikinis gyvybės draudimas
Mirtis dėl ligosNe 

(bet mirtį dėl tam tikrų ligų galima apdrausti BUNDA papildomai susitarus)

Ne Ne Taip 
Mirtis dėl nelaimingo atsitikimoTaip Ne Ne Taip 
Neįgalumas dėl ligosNe (bet neįgalumą dėl tam tikrų ligų galima apdrausti BUNDA papildomai susitarus)Ne Ne Taip 
Neįgalumas dėl nelaimingo atsitikimoTaip Ne Ne Taip 
Medicininės išlaidos valstybėje, kurioje nuolat gyvenate Ne (bet galima apdrausti BUNDA papildomai susitarus)Taip Ne Ne 
Medicininės išlaidos užsienyjeNe Ne Taip Ne 

Taip

Pasirinkus kritinių ligų draudimo apsaugą, draudimo išmoką mokėsime (atsižvelgiant į kitas draudimo sutarties sąlygas), Apdraustajam draudimo laikotarpiu diagnozavus vieną iš kritinių ligų. Pagrindinės kritinės ligos:

 1. Vėžys
 2. Smegenų infarktas (insultas)
 3. Miokardo infarktas
 4. Regėjimo netekimas (aklumas)
 5. Inkstų funkcijos nepakankamumas
 6. Išsėtinė sklerozė
 7. Galūnių netekimas / Galūnių funkcijos netekimas
 8. Vidaus organų transplantacija (persodinimas)
 9. Aortos aneurizma
 10. Vainikinių širdies arterijų šuntavimo operacija
 11. Širdies vožtuvų operacija
 12. Gerybiniai galvos ir nugaros smegenų augliai
 13. Galvos smegenų aneurizma
 14. Kurtumas
 15. Kalbos praradimas
 16. Parkinsono liga
 17. Alzhaimerio liga.

Papildomos kritinės ligos:

 1. I tipo cukrinis diabetas
 2. Sisteminė raudonoji vilkligė
 3. Adisono liga
 4. Raumenų distrofija
 5. Becherovo liga
 6. Reumatoidinis artritas
 7. Koma
 8. Didelio laipsnio nudegimas
 9. Paskutinės stadijos kepenų nepakankamumas

Draudimo išmoka mokama tik ilgalaikio ar pastovaus Apdraustojo neįgalumo atveju ir jei Apdraustajam atitinkamas neįgalumo lygis nustatomas kompetentingos institucijos per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos.

Apdraustųjų nuo 18 metų iki pensinio amžiaus neįgalumo atveju, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal nustatyto netekto darbingumo lygį (procentais) nuo neįgalumo draudimo sumos.

TAIP, jeigu individualūs ar grupiniai sportiniai užsiėmimai yra tik Apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma ir vyksta sveikatinimo ir/ar ugdymo tikslais.

Pastaba: Galioja su sąlyga, kad nedalyvaujama sporto organizacijos rengiamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse ar varžybose ir toks laisvalaikio praleidimas nėra padidintos rizikos laisvalaikio praleidimas, kaip apibrėžta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėse.

 

TAIP. Važiavimas motociklu nėra laikomas padidinta rizika, jeigu motociklo variklio galia neviršija 74 kW (100 AG).

TAIP. Papildomas išplėtimas būtinas tik tais atvejais, kai slidinėjama nepažymėtomis kalnų trasomis.

Ne, tam reikalingas papildomas išplėtimas.

Ne, tam reikalingas papildomas išplėtimas.

Taip. Pagal Traumų draudimo sąlygą atlyginsime už kosmetines plastines operacijas, šalinant kosmetinius defektus, atsiradusius dėl nelaimingo atsitikimo metu patirtų veido ar kaklo srities minkštųjų audinių sužalojimų. Išlaidos bus atlyginamos pagal gydymo įstaigos pateiktas sąskaitas, tačiau draudimo išmoka negali viršyti 10% traumų draudimo sumos

Taip, be tik jei pasirinkta medicininių išlaidų, patirtų dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo sąlyga. Neviršijant draudimo sumos, atlyginama už gydytojo paskirtas ir mediciniškai pagrįstas gydymo paslaugas ir priemones.

Taip, be tik jei pasirinkta medicininių išlaidų, patirtų dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo sąlyga. Neviršijant draudimo sumos, apmokamas gydytojo paskirtas ir mediciniškai pagrįstas reabilitacinis gydymas.

Taip, be tik jei pasirinkta medicininių išlaidų, patirtų dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo sąlyga. Neviršijant draudimo sumos, atlyginamos dantų sužalojimo, patirto dėl nelaimingo atsitikimo, gydymo išlaidos.

Kelionės metu sutrikus Apdraustojo sveikatai, prireikus skubios medicininės pagalbos ar kitu skubiu atveju, bet kuriuo paros metu kreipkitės į OPS Lietuva Assistance:

 • Tel. +370 5 279 0860
 • El. paštas: pagalba@ezalos.lt
 • https://www.ezalos.lt/

Pagalba teikiama lietuvių, latvių, estų, anglų, rusų, vokiečių kalbomis

Pranešant apie įvykį, pageidautina žinoti:

 • Draudimo poliso numerį
 • Jei Draudėjas juridinis asmuo – įmonės pavadinimą ir, pageidautina, kodą
 • Jei draudėjas fizinis asmuo – jo vardą, pavardę ir, pageidautina, asmens kodą arba gimimo datą
 • Nukentėjusio asmens (Apdraustojo) vardą, pavardę ir gimimo datą
 • Įvykio datą, laiką ir aplinkybes

Diagnozavus susirgimą, Apdraustojo Užsienyje patirtos mediciniškai pagrįsto gydymo išlaidos atlyginamos neviršijant medicininių išlaidų draudimo sumos.

 

Jei Apdraustasis privalo izoliuotis išvykimo šalyje (diagnozavus ligą ar po kontakto su sergančiuoju) ir nebegali laiku išvykti į kelionę, tai kelionės atšaukimo išlaidos (faktiškai patirtos kelionės bilietų, viešbučių ir kt. išlaidos, kurių neįmanoma susigrąžinti iš kelionės organizatoriaus ar kt. trečiųjų asmenų)

 • susirgusiam / besiizoliuojančiam Apdraustajam atlyginamos neviršijant kelionės atšaukimo rizikos (jei ji apdrausta) draudimo sumos
 • kitiems kartu keliaujantiems, bet nesusirgusiems / nesiizoliuojantiems Apdraustiesiems atlyginamos neviršijant kelionės atšaukimo rizikos (jei ji apdrausta) draudimo sumos (taikoma tik asmeninėms kelionėms)

Jei Apdraustasis privalo izoliuotis užsienyje (diagnozavus ligą ar po kontakto su sergančiuoju) ir dėl to negali grįžti iš kelionės numatytu laiku, tai izoliacijos (viešbučio ir pan. būtinosios išlaidos, patirtos liekant užsienyje ilgiau nei numatyta) ir naujų kelionės bilietų įsigijimo išlaidos (tuo atveju jei bilietai nėra keičiami)

 • susirgusiam / besiizoliuojančiam Apdraustajam atlyginamos neviršijant kelionės atšaukimo rizikos (jei ji apdrausta) draudimo sumos
 • kitiems kartu keliaujantiems, bet nesusirgusiems / nesiizoliuojantiems Apdraustiesiems atlyginamos priklausomai nuo Apdraustųjų skaičiaus, amžiaus, susirgusio Apdraustojo medicininių indikacijų ir toje šalyje galiojančių įstatymų (taikoma tik asmeninėms kelionėms), tačiau visais atvejais neviršijant kelionės atšaukimo rizikos (jei ji apdrausta) draudimo sumos

KOKIOS IŠLAIDOS NĖRA ATLYGINAMOS?

 • Privalomo laikino karantinavimosi, atvykus į šalį, išlaidos
 • Saviizoliacijos, karantinavimosi ir gydymosi Lietuvoje išlaidos
 • Išlaidos už Covid-19 testus
 • Draudimo apsauga negalios, jei į kelionę negalėsite išvykti dėl kelionės ribojimų valstybės mastu, pavyzdžiui, jei šalies į kurią vykstate vyriausybė nuspręs neįsileisti į šalį turistų arba avialinijos atšauks skrydžius.

Turite kitą klausimą?

Užduokite jį čia, ir mes pasistengsime atsakyti kaip galima greičiau.
  * Šią informaciją pateikti būtina